@ Artellando e-solucións Solucións informáticas a medida

Política de privacidade

Información ao usuario

De conformidade coa normativa vixente en Protección de Datos Persoais, Rubén Dopico Martínez (en adiante “o Responsable ou Responsable de Tratamento”) únicamente rexistra aqueles datos personais facilitados libremente polo usuario , incorporándoos a súa base de datos coa la finalidade de contestar a súa consulta e/o prestar o servicio solicitado polo propio usuario, como a petición dun orzamento.
Calquera usuario, ao obxeto de poder realizar pedidos de bens ou servizos, ou solicitar un traballo ou orzamento, pode optar por rexistrarse e proporcionar o seus datos persoais. No suposto que un usuario introduzca o seus datos persoais, estos só poderán ser tratados para a finalidade para a que se proporcionasen, de acordo coas obrigas da lexislación española sobre Protección de Datos vixente.
En calquera momento, o usuario poderá exercitar o seus dereitos (Acceso, Rectificación, Supresión / dereito ao olvido, Limitación do tratamento, Portabilidade de datos, e Oposición) enviando unha solicitude escrita e asinada, na la que se incluia o seu nome, apelidos y copia do D.N.I., coas instruccions precisas ao efecto. Neste caso tomaránse todas as medidas que sexan necesarias para asegurar que esta solicitude sexa tramitada inmediatamente.
Se Vostede ten dúbidas sobre algunha destas condicións o ben quiere exercitar os seus dereitos, pode contactar connosco no noso enderezo. O seus datos en ningún caso cederánse ao terceiros sen o seu consentimento previo. O prazo de conservación dos seus us datos para o tratamento será ata que finalice a nosa relación contractual ou exercite os seus dereitos, excepto no caso de conservación por obriga legal.

Información Básica e Relevante sobre Protección de Datos Persoais relativa ao Responsable do Tratamento:


Sistema de tratamento:
Automatizado
Responsable:
- @ Artellando e-solucións
Contacto:
Finalidade
Xestión dos datos dos usuarios que contactan connosco; realización das xestiones administrativas, orzamentos, comunicacións informativas; xestión de reservas, citas e inscripción a talleres, cursos ou eventos da organización; conservación dos datos durante la relación mercantil e mentres que o usuario ou suscriptor non exerzan o dereito de Supresión ou Cancelación, salvo obriga legal.
Lexitimación
Base xurídica do Tratamento:
 • Execución dun precontrato.
 • Consentimento do interesado.
 • Interés lexítimo por parte do interesado mediante comunicación de balde, aportando copia do seu DNI ou identificación persoal.
 • Obriga de facilitar os datos que se tratan ao propio interesado a petición deste.
Destinatarios:
Non se cederán os datos en ningún caso sen ter consentimento previo do interesado. Non se prevén cesións ou transferencias a terceiros países. Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal ou que sexa absolutamente necesario para o desarrollo do servicio contratado. Sen destinatarios de cesión.
Garantías aplicables:
 • copias de seguridade en dispositivos informáticos
 • medidas de seguridade nos archivos físicos e automatizados
 • ompromiso total del Responsable y de su personal con acceso a datos. O responsable garantiza que implementou políticas técnicas e organizativas axeitadas para aplicar as medidas de seguridade que establece a normativa vixente co fin de protexer os dereitos e liberdades dos Usuarios e lles comunicou a información axeitada para que podan exercelos.
Dereitos:
Vostede ten dereito a:
 • solicitar o acceso aos datos persoais
 • solicitar a súa rectificación
 • solicitar a limitación do seu tratamento
 • solicitar a súa supresión
 • opoñerse ao tratamiento
 • portabilidade dos datos
 • dereito ao olvido
 • dereito a retiralo consentimento prestado
 • dereito a reclamar ante a AGPD

Poderá exercer estos dereitos solicitándoo por escrito e de balde mediante comunicación co Responsable do Tratamento e copia do seu DNI ou identificación persoal.
O Responsable do Tratamento adoptóu tódalas medidas técnicas e de organización necesarias para garantizar a seguridade e integridade dos datos de carácter persoal que trate, así como para evitar a súa pérdida, alteración e/ou acceso non autorizada por parte de terceiros.

Procedencia:
O propio interesado: información suministrada polo propio interesado e que adecúase ao servizo solicitado por él.

Hidden Contact Form

Axudas á promoción do emprego autónomo

Operación cofinanciada pola Unión Europea

PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020


Obter formación e un emprego de calidade

O FSE Inviste no teu futuro